เวทีเสวนา ทางออกวิกฤติการณ์ยางพาราไทย ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่

โดย healthyradio on November,02 2014 09.58

2 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.ขอเชิญรับชมและรับฟังการเสวนา ทางออกวิกฤติการณ์ยางพาราไทย ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

30-31 ตุลาคม 2557 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ขอเชิญรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดเวทีนโยบายสาธารณะสู่สุขภาวะของคนใต้

โดย healthyradio on October,30 2014 00.39

30-31 ตุลาคม 2557 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ขอเชิญรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดเวทีนโยบายสาธารณะสู่สุขภาวะของคนใต้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง รับชมและรับฟังได้ที่ โทรทัศน์เพื่อสุขภาพ (www.healthytv.org) ช่องลานดินถิ่นปัญญา และ วิทยุเพื่อสุ

25-29 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 09.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ประทุมธานี

โดย healthyradio on January,25 2013 12.04

25-29 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 09.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ประทุมธานี

23-24 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 09.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การรับมือภัยพิบัติระดับตำบล คาบสมุทรสทิงพระ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีชแอนรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

โดย healthyradio on January,23 2013 11.46

23-24 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 09.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การรับมือภัยพิบัติระดับตำบล คาบสมุทรสทิงพระ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีชแอนรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

22 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 09.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานประชุมสัมมนาโครงการศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย healthyradio on January,23 2013 11.21

22 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 09.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานประชุมสัมมนาโครงการศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

19-20 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 10.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพเครือข่ายสื่อสุขภาพภาคใต้ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราและอ่าวนุ่น อ.ละงู จ.สตูล

โดย healthyradio on January,20 2013 11.41

19-20 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 10.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพเครือข่ายสื่อสุขภาพภาคใต้ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราและอ่าวนุ่น อ.ละงู จ.สตูล

13 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 10.00 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีประชุมกลุ่มเฉพาะ(focus group) เรื่องการจัดการป่าเสม็ดชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากจ่าวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา

โดย healthyradio on January,13 2013 14.09

13 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 10.00 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีประชุมกลุ่มเฉพาะ(focus group) เรื่องการจัดการป่าเสม็ดชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากจ่าวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา

27 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่ 17.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีอภิปราย"หยุดกระเช้าลอยฟ้า รักษาแหลมสนอ่อน พื้นที่ 176 ไร่" ณ เวทีสระบัว แหลมสนอ่อนสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

โดย healthyradio on December,27 2012 18.05

27 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่ 17.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีอภิปราย"หยุดกระเช้าลอยฟ้า รักษาแหลมสนอ่อน พื้นที่ 176 ไร่" ณ เวทีสระบัว แหลมสนอ่อนสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

18-20 ธันวาคม 2555 09.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1-3 รับสัญญาณจากHealth Station ถ่ายทอดสดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2555"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" ณศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

โดย healthyradio on December,18 2012 08.44

18-20 ธันวาคม 2555 09.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1-3 รับสัญญาณจาก วิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ(Health Station) ถ่ายทอดสดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ2555"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" ณศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

21-23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ 13.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการสัมมนาหลักสูตร"การดำรงชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ปี 2555 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงแรมพาวิเลียนริมแควรีสอร์ท

โดย healthyradio on November,21 2012 13.50

21-23 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ 13.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการสัมมนาหลักสูตร"การดำรงชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ปี 2555 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงแรมพาวิเลียนริมแควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

371 items(1/38) 2 3 4 5 Next » Last »|