15-16 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ 09.00 น.ช่อง1, 2 ถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดย healthyradio on November,16 2012 06.40

15-16 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ 09.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

8 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ 13.45 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีประชุมต่อยอดสมัชชาสุขภาพ ในทศวรรษที่ 2 จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม สสจ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล

โดย healthyradio on November,08 2012 14.23

8 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ 13.45 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีประชุมต่อยอดสมัชชาสุขภาพ ในทศวรรษที่ 2 จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล

31 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานเสวนาสิทธิชุมชนกับแผนพัฒนาภาคใต้ ณ ห้องประชุมโรงแรมวีแอล หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย healthyradio on October,31 2012 10.37

31 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานเสวนาสิทธิชุมชนกับแผนพัฒนาภาคใต้ ณ ห้องประชุมโรงแรมวีแอล หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและทรัพยากร)

30 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 14.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีค้นหาความจริงกรณีการละเมิดสิทธิในการคัดค้านการรื้ออาคารเรียนโรงเรียนวัดหูแร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ สงขลา

โดย healthyradio on October,30 2012 11.48

30 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 14.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีค้นหาความจริงกรณีการละเมิดสิทธิในการคัดค้านการรื้ออาคารเรียนโรงเรียนวัดหูแร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ สงขลา จัดโดยอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิชุมชน

23 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 18.30 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานราตรีสีขาวและพิธีมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส ในโอกาสครบรอบ 40 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ณ โรงแรมหรรษาเจบี

โดย healthyradio on October,23 2012 18.24

23 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 18.30 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานราตรีสีขาวและพิธีมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส ในโอกาสครบรอบ 40 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

22 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 13.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานเสวนาบทเรียนการเตรียมการและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จะนะ-นาทวี ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

โดย healthyradio on October,22 2012 14.10

22 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 13.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานเสวนาบทเรียนการเตรียมการและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จะนะ-นาทวี ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

20 ตุลาคม 2555 17.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานดงตะเคียนรำลึก (สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

โดย healthyradio on October,22 2012 14.06

20 ตุลาคม 2555 17.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานดงตะเคียนรำลึก ครั้งที่ 11 (สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

19 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 10.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีเสวนาชี้ทางออกประเทศไทยเรื่อง การเป็นผู้นำในหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์รีสอร์ท สงขลา

โดย healthyradio on October,19 2012 13.13

19 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 10.00 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีเสวนาชี้ทางออกประเทศไทยเรื่อง การเป็นผู้นำในหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน จัดโดยเครือข่ายวิทยาลัยป้องกันชุมชนสงขลา ร่วมกับโครงข่ายนิด้าพัฒนาการเมือง ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์รีสอร์ท สงขลา

7 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานฉลองรับพรมงตลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดย healthyradio on October,10 2012 19.13

7 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานฉลองรับพรมงตลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

7 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานฉลองรับพรมงตลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดย healthyradio on October,10 2012 19.13

7 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานฉลองรับพรมงตลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

371 items|« First « Prev 1 (2/38) 3 4 5 Next » Last »|