7 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานฉลองรับพรมงตลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดย healthyradio on October,10 2012 19.13

7 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานฉลองรับพรมงตลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

21 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 ถ่ายทอดสดผ่านวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

โดย healthyradio on September,21 2012 14.42

21 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 ถ่ายทอดสดผ่านวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

9 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 13.30 น.ช่อง 2 ถ่ายทอดสดงานเวทีผู้มีสิทธิ เสนอต่อผู้มัคร สจ. จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี สำนักสงค์เกาะบก อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

โดย healthyradio on September,09 2012 15.47

9 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 13.30 น.ช่อง 2 ถ่ายทอดสดงานเวทีผู้มีสิทธิ เสนอต่อผู้มัคร สจ. จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี สำนักสงค์เกาะบก อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

7 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานรวมพลังตัวจี๊ด"บอกต่อ" 3 โรคหายได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ Iณ ลานหน้าวัดชะแล้ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โดย healthyradio on September,07 2012 10.55

7 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานรวมพลังตัวจี๊ด"บอกต่อ" 3 โรคหายได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ณ ลานหน้าวัดชะแล้ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดโดย เทศบาลตำบลชะแล้โรงพยาบาลสิงหนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนั

6 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีสาธารณะว่าด้วยแผนแม่บทเกษตรกรรม จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม สสว.12 อ.เมือง จ.สงขลา

โดย healthyradio on September,06 2012 09.57

6 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีสาธารณะว่าด้วยแผนแม่บทเกษตรกรรม จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม สสว.12 อ.เมือง จ.สงขลา

3 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

โดย healthyradio on September,03 2012 09.57

3 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

2 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 10.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการประชุมโครงการวิจัยลุ่มน้ำคลองต่ำ โดยคณะวิจัยฯร่วมกับ สกว. ณ ร้านน้ำชาสวัสดิ์ ม.3 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย healthyradio on September,02 2012 14.41

2 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 10.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการประชุมโครงการวิจัยลุ่มน้ำคลองต่ำ โดยคณะวิจัยฯร่วมกับ สกว. ณ ร้านน้ำชาสวัสดิ์ ม.3 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทียกร่างแผนแม่บทเกษตรกรรมสงขลา ณ ห้องประชุมสสว.12 อ.เมือง จ.สงขลา

โดย healthyradio on September,01 2012 14.47

1 กันยายน 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทียกร่างแผนแม่บทเกษตรกรรมสงขลา ณ ห้องประชุมสสว.12 อ.เมือง  จ.สงขลา

29 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 1 เรื่องแผนพัฒนาประชาชน:การปฏิรูปบนฐานการพัฒนาศักยภาพจังหวัดสตูล ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวสตูล

โดย healthyradio on August,29 2012 15.27

29 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 1 เรื่องแผนพัฒนาประชาชน:การปฏิรูปบนฐานการพัฒนาศักยภาพจังหวัดสตูล ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวสตูล อ.เมือง จ.สตูล

25 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีการจัดทำแผนแม่บทการเกษตร จังหวัดสงขลา โซนที่ 4(จะนะ,เทพา,นาทวี,สะบ้าย้อย) ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จะนะจ.สงขลา

โดย healthyradio on August,25 2012 10.41

25 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีการจัดทำแผนแม่บทการเกษตร จังหวัดสงขลา โซนที่ 4(จะนะ,เทพา,นาทวี,สะบ้าย้อย) ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จะนะจ.สงขลา

371 items|« First « Prev 1 2 (3/38) 4 5 Next » Last »|