22 สิงหาคม 2555ตั้งแต่ 09.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีระดับจังหวัด จัดทำแผนแม่บทการเกษตรจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม สสว.12 สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

โดย healthyradio on August,22 2012 09.54

22 สิงหาคม 2555ตั้งแต่ 09.30 น. ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดเวทีระดับจังหวัด จัดทำแผนแม่บทการเกษตรจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม สสว.12 สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

19 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.15 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการเสวนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใน Home School ณ โรงแรมโรเยลริเวอร์ กรุงเทพฯ

โดย healthyradio on August,19 2012 09.34

19 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.15 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดการเสวนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใน Home School ณ โรงแรมโรเยลริเวอร์ กรุงเทพติดตามรายการย้อนหลัง หรือดาวโหลดคลิปวิดิโอรายการเสวนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใน Home School เมื่อ 19 สิงหาคม 2555 &

18 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานประชุมจัดทำแผนแม่บทเกษตรจังหวัดสงขลา โซน3(หาดใหญ่,สะเดา,เมือง,นาหม่อม) ณ สสว.12 อ.เมือง จ.สงขลา

โดย healthyradio on August,18 2012 10.23

18 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานประชุมจัดทำแผนแม่บทเกษตรจังหวัดสงขลา โซน3(หาดใหญ่,สะเดา,เมือง,นาหม่อม) ณ สสว.12 อ.เมือง จ.สงขลา

15 สิงหาคม 2555 17.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1 ถ่ายทอดสดงานเลี้ยงละศีลอดในช่วงเดือนรอมมฎอน ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว จ.สตูล

โดย healthyradio on August,15 2012 19.33

15 สิงหาคม 2555 17.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1 ถ่ายทอดสดงานเลี้ยงละศีลอดในช่วงเดือนรอมมฎอน ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว จ.สตูล จัดโดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯ จ.สตูล

11 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานประชุมจัดทำแผนแม่บทเกษตรจังหวัดสงขลา โซน 2(ควนเนียง รัตภูมิ คลองหอยโข่ง บางกล่ำ) ณ ห้องประชุมสหกณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด

โดย healthyradio on August,11 2012 12.03

11 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 09.30 น.ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานประชุมจัดทำแผนแม่บทเกษตรจังหวัดสงขลา โซน 2(ควนเนียง รัตภูมิ คลองหอยโข่ง บางกล่ำ) ณ ห้องประชุมสหกณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด

8 สิงหาคม 2555 09.00 เป็นต้นช่อง 1,2 ถ่ายทอดสด "เวทีวิชาสาธารณะนังสือและสื่ออ่านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย" ที่ ทีเค ปาร์ค เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดย healthyradio on August,08 2012 08.09

8 สิงหาคม 2555 09.00 เป็นต้นไปวิทยุเพื่อสุขภาพช่อง 1,2ถ่ายทอดสด "เวทีวิชาสาธารณะนังสือและสื่ออ่านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย" ที่ ทีเค ปาร์ค เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯดูรายละเอียดใน http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=294เวทีวิชาสาธารณะ"หนังสื

4 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 10.00 น.วิทยุเพื่อสุขภาพช่อง 1 ถ่ายทอดสดเวทีจัดทำแผนแม่บทเกษตรกรรม จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา

โดย healthyradio on August,04 2012 15.29

4 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 10.00 นวิทยุเพื่อสุขภาพ.ช่อง 1 ถ่ายทอดสดเวทีจัดทำแผนแม่บทเกษตรกรรม สงขลา โดยสภาเกษตรกร จ.สงขลา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา

4 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป วิทยุเพื่อสุขภาพช่อง 1 ถ่ายทอดสดเวทีจัดทำแผนแม่บทเกษตรกรรมสงขลาโซนคาบสมุทรสทิงพระ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา

โดย healthyradio on August,04 2012 15.12

4 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป วิทยุเพื่อสุขภาพช่อง 1 ถ่ายทอดสดเวทีจัดทำแผนแม่บทเกษตรกรรมสงขลาโซนคาบสมุทรสทิงพระ โดยสภาเกษตรกร จ.สงขลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา

12 มิถุนายน 2555 13.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1 ถ่ายทอดสดเวทีคืนข้อมูลวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าริมคลองภูมีฯโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ม. 4,5,9,14 ต.คูหาใต้อ.รัตภูมิ

โดย healthyradio on June,12 2012 13.55

12 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป วิทยุโทรทัศนเพื่อสุขภาพช่อง 1และ 2 ถ่ายทอดสดเวทีคืนข้อมูลวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าริมคลองและการจัดการที่ดินริมคลองเพื่อการฟื้นฟูคลองภูมีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่ 4,5,9และ14 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศาล

10มิถุนายน 2555 10.30 น.เป็นต้นไป ถ่ายทอดสด เวทีรณรงค์"สัญญาประชาคม คนสตูลไม่เอาท่าเรืออุตสาหกรรมปากบารา" ณ ลานสาธารณะชายหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

โดย healthyradio on June,10 2012 15.10

10 มิถุนายน 2555 10.30 น.เป็นต้นไป ถ่ายทอดสด เวทีรณรงค์"สัญญาประชาคม คนสตูลไม่เอาท่าเรืออุตสาหกรรมปากบารา" ณ ลานสาธารณะชายหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

371 items|« First « Prev 2 3 (4/38) 5 6 Next » Last »|