2-4 กุมภาพันธ์ 2555 08.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1-5 ถ่ายทอดสดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

Now Playing: 2-4 กุมภาพันธ์ 2555 08.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1-5 ถ่ายทอดสดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

healthyradio 2012-02-18 06:32:48 3766 views. View detail or comment | Download

embed