20 ตุลาคม 2555 17.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานดงตะเคียนคืนถิ่น (สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

Now Playing: 20 ตุลาคม 2555 17.00 น.เป็นต้นไป ช่อง 1,2 ถ่ายทอดสดงานดงตะเคียนคืนถิ่น (สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

healthyradio 2012-10-22 14:03:28 8155 views. View detail or comment | Download

embed